การเลือกร้านที่น่าสนใจ

การเลือกร้านที่น่าสนใจ

การช้อปสินค้าใน shopee

เลือกร้านที่เราซื้อเป็นสิ่งท่ีมีความจำเป็นสินค้าเดียวกัน ราคาพอๆกันแต่ร้านอาจจะมีบริการที่แตกต่างกัน

ดูเพิ่มเติม